ทำความรู้จักเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละประเภท

posted in: Blog | 0

 

เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ “ไม้” มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง แต่การเลือกไม้ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะไม้แต่ละชนิดมีข้อแตกรวมถึงข้อดี – ข้อเสียที่แตกต่างกัน
ดังนั้นผู้อ่านจึงควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเหมาะสมกับงบประมาณค่ะ
คุณผู้อ่านเคยไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภท “ไม้” แล้วไม่รู้ว่าควรจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ประเภทใด และการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ของห้องต่างๆ ควรเลือกใช้ไม้ประเภทใด ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าราคาของเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวทำไมแพงแท้ทำจากไม้ชนิดใด หรือจะโดนหลอกเรื่องราคาของเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ไหม หลากหลายคำถามที่เกิดขึ้นสามารถหาคำตอบได้จากบทความเรื่องนี้ค่ะ รู้จักเฟอร์นิเจอร์ “ไม้”
หากเราจะแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามวัสดุที่ใช้ทำแล้ว เราแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง (Solid wood furniture)

 

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง (Solid wood Furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ตัดจากต้นไม้ออกมาเป็นชิ้นแล้วนำมาประกอบกันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรกของโลก เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายและไม่ซับซ้อนอย่างไร ในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้รับความนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากเป็น การใช้ไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และหากใช้กับไม้ที่มีราคาแพงแล้ว เฟอร์นิเจอร์จะมีราคาสูงมากจนเกินกว่ากำลังซื้อของคนทั่วไป ดังนั้นไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้แก่ ไม้สักซึ่งมีราคาแพง ไม้สนทุกประเภท ไม้ยางพารา เป็นต้น

2. เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer (Ply wood furniture or Veneer wood furniture)

Play Play™ Pattern 2014 | Furniture Design & Manufacture – De Steyl Quality Furniture | George, Garden Route

 

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer (Plywood furniture or Veneer wood furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่านการแปรรูปเป็นไม้อัด แล้วนำมาติดตั้งบนแผ่นไม้หรือโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบ หรือติดตั้งจนเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดจะมีความแข็งแรงน้อยกว่า ความสวยงามด้อยกว่าและราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้อัดที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีและถูกต้องแล้วจะมีความแข็งแรงมากกว่า และมีราคาที่แพงกว่า เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดหรือ Veneer นี้ ยังมีผิวหน้าหรือลวดลาย ที่สวยงามกว่าและสร้างสรรค์รูปแบบได้งดงามมากกว่า และหลากหลายกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงอีก

3. เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ (Synthetic wood furniture)

Made from lightweight, synthetic rattan, this contemporary chair was designed and crafted especially for terrain. Teak legs finished with our Instant Grey + Teak Shield finish assure outdoor durability.- A terrain exclusive- Teak wood, Instant Grey + Teak Shield finish, polyrattan- Indoor or outdoor use- Treat legs seasonally with Teak Shield - Clean wicker with mild soap and water- Seat: 16.5"H, 18.5"D- Arm: 10.25”H- Please note: cushion is not included- Imported30.3”H, 26.4”W, 23.6”D
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ (Synthetic wood furniture)
ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุ สังเคราะห์จากไม้ โดยผ่านกระบวนการทางเคมี หลายขั้นตอน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นเช่น MDF Board, Particle Board เป็นต้น อย่างไรก็ดีแผ่น MDF ข้อด้อยที่สำคัญคือจะบวมเมื่อโดนน้ำหรือ ความชื้น เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับกระดาษนั่นเอง แผ่น Particle Board หมายถึงแผ่นไม้ที่ผ่าน การขึ้นรูปโดยการนำเศษไม้ชิ้นเล็กๆ (Particles) มาผสมลงในกาวชนิดพิเศษและอัดขึ้นรูปจนได้แผ่นไม้ ที่มีความแข็งแรงปานกลาง ซึ่งแผ่น Particle Board นี้ ก็มีจุดด้อยที่สำคัญคือ ความหนาแน่น น้อย เนื่องจากเนื้อวัสดุส่วนใหญ่เป็นกาวที่ แข็งตัว ดังนั้น เมื่อนำไปใช้งานในการผลิต เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการการยึดเกาะหรือติดตั้ง อุปกรณ์ จะมีความทนทานต่อการใช้งานต่ำ ทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุประเภทนี้ มีอายุการใช้งานต่ำไปด้วย เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุ ประเภทนี้ จึงมักจะมีราคาถูกกว่าด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถผลิตได้ ในปริมาณมากรวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพได้ง่าย จึงนิยมที่จะนำมาผลิตเป็น เฟอร์นิเจอร์ระบบ Mass Production