35 ต้นไม้ดักจับฝุ่นละออง PM 2.5 น่าปลูกไว้เป็นเกราะฟอกอากาศตามรั้วบ้าน

posted in: Blog | 0

 

การปลูกต้นไม้มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง อย่างเรารู้ๆ กันดี คือ ช่วยกักเก็บน้ำ ชะลอการชะล้างกัดเซาะหน้าดิน ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน ดูดซับสารพิษต่างๆ รวมถึงสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารได้ 10 – 90% ถือว่าเป็นเกราะกำบังตามธรรมชาติที่ช่วยฟอกอากาศได้มากทีเดียว ทั้งนี้ประสิทธิภาพของ ต้นไม้ดักจับฝุ่นละออง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผิวใบ และสิ่งที่ปกคลุมบนผิวใบ หากใบมีลักษณะเรียวเล็ก ผิวหยาบ มีขน และเหนียว รวมไปถึงลำต้นมีลักษณะ ที่มีกิ่งก้านพันกันอย่างซับซ้อน ก็จะมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

สำหรับ ต้นไม้ดักจับฝุ่นละออง ได้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

ต้นไม้ฟอกอากาศ
ต้นไม้จับฝุ่น
สำหรับ บ้านที่มีพื้นที่น้อย  แนะนำให้ปลูกคริสตินา เนื่องจากเป็นไม้พุ่มที่มีใบปริมาณมาก สามารถปลูกไว้ที่ระเบียงได้ หรือทำสวนแนวดิ่งด้วยการปลูกต้นไม้แขวนที่มีใบห้อยลงมา หรือปลูกเป็นแพก็จะช่วยได้เช่นกัน

ข้อมูลจาก ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย
อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mthai.com