การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (Privacy Policy)
ผู้พัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ idealize.co.th มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น เว้นแต่กรณีพิเศษและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาชิกเท่านั้น