IDEALIZE Love Plant. ชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศกระถางต้นไม้ในบ้าน ด้วยกล่องไม้เท่ห์ๆ ใส่ต้นไม้ก็ดูสวย ใส่ของก็ดูดี

posted in: Promotion | 0

IDEALIZE Love Plant.
ชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศกระถางต้นไม้ในบ้าน
ด้วยกล่องไม้เท่ห์ๆ ใส่ต้นไม้ก็ดูสวย ใส่ของก็ดูดีกล่องขนาด
30x40x15 cm.
30x40x27 cm.
40x40x15 cm.
ราคาพิเศษ 1,350 บาท

กล่องขนาด
20x20x20 cm.
ราคาพิเศษ 940 บาท

*ส่งฟรี กรุงเทพ และปริมณฑล

IDEALIZE Love Plant.
ชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศกระถางต้นไม้ในบ้าน
ด้วยกล่องไม้เท่ห์ๆ ใส่ต้นไม้ก็ดูสวย ใส่ของก็ดูดีกล่องขนาด
40x40x15 cm.
ราคาพิเศษ 1,350 บาท

*ส่งฟรี กรุงเทพ และปริมณฑล

กรอบอะคริลิคใส
ใส่รูปใบโปรดของคุณให้ดูเก๋
หรือจะใส่ตัวเลขโต๊ะ สำหรับร้านอาหารก็ดูดีกรอบอะคริลิคใส A5
ขนาด 15×21 cm.
ราคาพิเศษ 190 บาท

ค่าจัดส่ง
-แบบลงทะเบียน 50 บาท
-EMS 70 บาท